Ideari i valors

EL COL·LEGI ESCOLANIA DE LLUC

 

 L'Escolania de Lluc -coneguda popularment com els "Blauets", pel color de la sotana blava que duen en les celebracions- és una de les institucions més antigues d'Europa. En l'arxiu de Lluc està documentada ja finals del s. XIII i el 1531, essent Prior Mn. Gabriel Vaquer, es va constituir definitivament com un cor permanent dedicat al servei litúrgic en honor a la Mare de Déu de Lluc, patrona de tots els mallorquins.

Actualment, l'Escolania concreta el seu servei de pregària en el cant de la salve, davant la imatge de la Mare de Déu de Lluc, i en les misses majors dels diumenges i de les festes religioses més importants de l'any, juntament amb els milers de visitants i pelegrins que passen pel Santuari més estimat pels mallorquins.

 

A més, l’Escolania forma part integrant de les escoles Joaquim Rosselló. Les Escoles Joaquim Rosselló integren els centres:

 

Escolania de LLuc (Mallorca)

Escola Mare de Déu del Coll (Barcelona)

Colegio Obispo Perelló (Madrid)

Col·legi Sagrats Cors – Sóller (Mallorca)

Col·legi San Pedro Pascual (Valencia)

 

La Congregació de MISSIONERS DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA, fundada pel P. Joaquim Rosselló l'any 1890, és l'entitat titular d'aquests centres.

 La tasca educativa que duu a terme la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria neix de la seva profunda vocació missionera i del desig de comunicar, per tots els mitjans possibles, que Déu és Amor. És una vocació missionera que vol compartir amb tota la nostra Comunitat Educativa.

 

MISSIÓ

 En el col·legi Escolania de Lluc, en la seva acció educativa com a centre catòlic:

 - Promovem la formació integral de l’alumnat, a partir de la música, amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

 - Proposam una síntesi entre fe, cultura i vida.

 - Educam per una justícia que faci els mínims exigits per la dignitat i la igualtat de les persones, i que obre camins de fraternitat i col·laboració més amplis i profunds.

-  Ens mou un profund respecte per la natura que ens envolta i per la nostra llengua.

  

Els alumnes, la nostra raó de ser

 En el col·legi Escolania de Lluc afavorim el desenvolupament ple de la personalitat del seu alumnat. Això comporta:

 - Un estil educatiu on l’alumnat n’és el vertader protagonista amb la finalitat d’aprendre a pensar per ell mateix i a actuar des de conviccions pròpies.

 - Estimular en l’alumnat la creació d’una escala de valors que el porti a un compromís humà, social i cristià.

 - Que l’alumnat adquireixi hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com coneixements científics, tècnics, humanístics, estètics i ecològics.

 - Prestar especial atenció a l’alumnat que la necessiti, arbitrant els mitjans i els suports oportuns.

 - En el marc del pluralisme ideològic i religiós, oferir una progressiva educació i celebració de la fe, present en tots els nivells educatius.

  

Les famílies, l’element clau

 El col·legi Escolania de Lluc manté una línia d’actuació que també arriba a les famílies, i això comporta:

 - Fer possible la intervenció dels pares i mares en el procés educatiu i formatiu del centre d’una manera coordinada, que utilitza els canals establerts de comunicació, diàleg i participació, sense deixar tampoc de banda iniciatives que condueixen a un clima de fraternitat entre tota la comunitat educativa.

 - Prestar especial atenció a les famílies que per diferents motius així ho requereixin.

  

VISIÓ

 

L’Escolania és un centre que educa en valors, que fa de la música un eix transversal dins el currículum escolar, i que viu envoltat d’un entorn únic, el Santuari de Lluc, cor de la Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial UNESCO.

 

Som un centre diferent, únic, que estimula els alumnes i els prepara en grups reduïts per assolir el més alt nivell.

 

 OBJECTIUS DEL CENTRE

 Al nostre centre ens plantejam els següents objectius per complir a mitjan termini:

 

a) Assegurar la coherència entre els principis educatius del centre i els diferents

aspectes de l’acció educativa.

b) Mantenir actualitzats els nostres equipaments, recursos i infrastructures i

incrementar-los progressivament. Optimitzar la seva gestió i utilització, així com

garantir els nivells exigits de prevenció, seguretat i mobilitat en qualsevol

circumstància.

c) Fer les passes necessàries per aconseguir una escola mediambientalment

sostenible.

d) Augmentar progressivament l’oferta musical.

e) Increment progressiu de la informació detallada del procés integral de l’alumnat

(pedagògica, psicològica, de personalitat, de relació, etc.) que s’ofereix a les famílies.

f) Optimitzar les accions de planificació, comunicació, coordinació i avaluació tant

en el funcionament com en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

g) Actualitzar constantment la formació de tot el personal del centre.

h) Mantenir i incrementar els mecanismes i els espais de participació de les famílies

en la vida del centre i mantenir l’àmbit de relació familiar que ens caracteritza.

i) Realitzar reunions periòdiques amb les famílies.

j) Incrementar progressivament el recursos propis.

k) Capacitar el màxim d’alumnes per a l’obtenció del diploma oficial de grau elemental de

música.

 

 OFERTA D’ESPAIS I SERVEIS

 En el col·legi de l’Escolania de Lluc oferim la possibilitat de fer ús dels següents espais i serveis:

 a) Menjador escolar i residència.

b) Departament d’orientació.

c) Biblioteca.

d) Sala d’estudi.

e) Moments de trobada entre alumnat, famílies i personal del centre.

f)  Sala de jocs, gimnàs, piscina, ampli pati dotat amb instal·lacions esportives.

g) Cabines individualitzades per a  l’estudi.

h) Hort escolar i jardí botànic.

i) Sala d’actes.

 

 A l’Escolania de Lluc oferim:

a) La possibilitat de cursar els estudis de 1 de primària a 4art d’ESO en grups reduïts.

b) El funcionament coordinat de les diferents àrees de la vida de l’escolania: escola integrada de música

residencia, basílica del Santuari, actuacions exteriors.

c) Poder créixer en el marc d'una educació cristiana, mallorquina i ecològica.

d) Un ambient sà i obert, en contacte directe i immediat amb la natura, que afavoreix

l'aprenentatge integral i el creixement personal.

e) Poder realizar en un sol currículum les matèries escolars i les musicals enmarcades dins un horari continu.

 f) Estudis oficials de grau elemental de música otorgat per la Conselleria d’Educació: llenguatge musical, cant coral, violí, viola, violoncel, flauta

travessera, clarinet, piano i  orgue

g) Poder conviure amb nins d'altres pobles o ciutats de l'illa i de fora Mallorca.

h) Sentir-se protagonista amb la pròpia veu en els concerts i enregistraments musicals

que realitza l'Escolania.

i) Viatjar arreu del món, coneguent altres cultures i maneres de viure que ens permeten esser més tolerants i oberts.

  

L’Escolania de Lluc -conjuntament amb el Santuari de Lluc- ofereix a les famílies dels blauets la possibilitat de gaudir de les instal·lacions (menjador, sales, habitacions, etc.) així com altres aspectes que fan possible la comunicació i la convivència familiar, el descans i la formació.

 

 

Inici  |  Qui som?  |  Organització  |  Curs 2018-2019  |  Instal·lacions  |  Serveis
català   |   castellano