Llibres de text E. Primària
           
ANAYA PRIMARIA     1º
           
SERIE CÓDIGO ISBN TITULO NOV. CURSO
UNA A UNA 8360032 978-84-667-9702-3 Lengua 1.  
UNA A UNA 8360434 978-84-667-9911-9 Llengua 1.  
UNA A UNA 8360035 978-84-667-9706-1 Matemáticas 1.  
UNA A UNA 8360437 978-84-667-9931-7 Coneixement del Medi 1.  
UNA A UNA 8360443 978-84-667-9943-0 Religió Catòlica 1.  
UNA A UNA 8360046 978-84-667-9838-9 Keyhole 1.  
UNA A UNA 1012048 978-84-667-9839-6 Keyhole 1. Activity book.  
ANAYA PRIMARIA    3º
           
SERIE CÓDIGO ISBN TITULO NOV. CURSO
EN LINEA 8380032 978-84-678-1682-2 Lengua 3. NOV.
EN LINEA 8380035 978-84-678-1705-8 Matemáticas 3.  
EN LINEA 8380432 978-84-678-2031-7 Llengua 3.  
           
EN LINEA 8390443 978-84-678-2090-4 Religió catòlica 4.  
ANAYA ENGLISH 8380015 978-84-678-0444-7 Keyhole 3. Student's Book.  
ANAYA ENGLISH 1032046 978-84-678-1916-8 Keyhole 3. Activity Book.  
ANAYA ENGLISH 8380041 978-84-678-1875-8 Arts and Crafts 3. Workbook.  
ANAYA PRIMARIA    4º
           
SERIE CÓDIGO ISBN TITULO NOV. CURSO
EN LINEA 8390032 978-84-678-1689-1 Lengua 4.  
EN LINEA 8390035 978-84-678-1712-6 Matemáticas 4.  
EN LINEA 8390432 978-84-678-2038-6 Llengua 4.  
           
EN LINEA 8390443 978-84-678-2090-4 Religió catòlica 4.  
ANAYA ENGLISH 8390015 978-84-678-0446-1 Keyhole 4. Student's Book.  
ANAYA ENGLISH 1042046 978-84-678-1922-9 Keyhole 4. Activity Book.  
ANAYA ENGLISH 8390041 978-84-678-1879-6 Arts and Crafts 4. Workbook.  
ANAYA PRIMARIA    5º
           
SERIE CÓDIGO ISBN TITULO NOV. CURSO
ABRE LA  PUERTA 8400010 978-84-667-7899-2 Lengua 5.  
ABRE LA  PUERTA 8400011 978-84-667-7910-4 Matemáticas 5.  
OBRE LA PORTA 8400410 978-84-667-8160-2 Llengua 5.  
           
OBRE LA PORTA 8400409 978-84-667-8195-4 Religió catòlica 5.  
OBRE LA PORTA 8400423 978-84-678-0420-1 Educació per a la ciutadania.  
ANAYA ENGLISH 8400016 978-84-667-8035-3 Footsteps 5. Student's Book.  
ANAYA ENGLISH 1052016 978-84-667-8036-0 Footsteps 5. Activity Book.  
  8400041 978-84-678-3369-0 Arts and Crafts 5. NOV.
ANAYA PRIMARIA    6º
           
SERIE CÓDIGO ISBN TITULO NOV. CURSO
ABRE LA  PUERTA 8410010 978-84-667-7904-3 Lengua 6.  
ABRE LA  PUERTA 8410011 978-84-667-7915-9 Matemáticas 6.  
OBRE LA PORTA 8410410 978-84-667-8165-7 Llengua 6.  
           
OBRE LA PORTA 8400409 978-84-667-8195-4 Religió catòlica 5.  
ANAYA ENGLISH 8410016 978-84-667-8039-1 Footsteps 6. Student's Book.  
ABRE LA  PUERTA 1062016 978-84-667-8040-7 Footsteps 6. Activity Book.  
  8410041 978-84-678-3372-0 Arts and Crafts 6. NOV.