Orígens

L'Escolania de Lluc - coneguda popularment com els "Blauets", pel color de la sotana blava que duen en les celebracions - és una de les institucions més antigues d'Europa. En l'arxiu de Lluc està documentada ja finals del s. XIII i el 1531, essent Prior Mn. Gabriel Vaquer, es va constituir definitivament com un cor permanent dedicat al servei litúrgic en honor a la Mare de Déu de Lluc, patrona de tots els mallorquins.

Actualment, l'Escolania concreta el seu servei de pregària en el cant de la salve, davant la imatge de la Mare de Déu de Lluc, i en les misses majors dels diumenges i de les festes religioses més importants de l'any, juntament amb els milers de visitants i pelegrins que passen pel Santuari més estimat pels mallorquins.