Escoles Joaquim Rosselló

La Congregació de MISSIONERS DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA, fundada pel P. Joaquim Rosselló l'any 1890, és l'entitat titular d'aquests centres.

La tasca educativa que duu a terme la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria neix de la seva profunda vocació missionera i del desig de comunicar, per tots els mitjans possibles, que Déu és Amor. És una vocació missionera que vol compartir amb tota la nostra Comunitat Educativa.

    • Escolania de LLuc (Mallorca)
    • Escola Mare de Déu del Coll (Barcelona)
    • Colegio Obispo Perelló (Madrid)
    • Col·legi Sagrats Cors – Sóller (Mallorca)
    • Col·legi San Pedro Pascual (Valencia)