M.M.S.S.C.C.

La Congregació de MISSIONERS DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA, fundada pel P. Joaquim Rosselló l'any 1890, és l'entitat titular d'aquests centres.

La tasca educativa que duu a terme la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria neix de la seva profunda vocació missionera i del desig de comunicar, per tots els mitjans possibles, que Déu és Amor. És una vocació missionera que vol compartir amb tota la nostra Comunitat Educativa.

En el col·legi Escolania de Lluc, en la seva acció educativa com a centre catòlic:

  • Promovem la formació integral de l’alumnat, a partir de la música, amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
  • Proposam una síntesi entre fe, cultura i vida.
  • Educam per una justícia que faci els mínims exigits per la dignitat i la igualtat de les persones, i que obre camins de fraternitat i col·laboració més amplis i profunds.
  • Ens mou un profund respecte per la natura que ens envolta i per la nostra llengua.