Educació Musical / Conservatòri

A l'Escolania de Lluc la música és part de la vida diària de tot blauet. La música ens defineix i és una base viva sobre la qual l'alumne adquireix tota mena d'habilitats, competències, valors i eines no només per a l'escola sinó per a la vida adulta: constància, gust artístic, reflexos, capacitat de concentració, treball en equip... (llista exhaustiva del centre que exposà al CEP)

És una de les poques activitats que activen els dos hemisferis cerebrals per un motiu clar: treballen i desenvolupen a l'hora la creativitat i la raó, el cor i la ment, els sentiments i els pensaments.

A Lluc aquesta passió s'ensenya, es descobreix i es treballa a partir de tres parts: el cant coral, el llenguatge musical i l'aprenentatge d'un instrument musical.