Oferta d'Instruments

Actualment, la nòmina d'instruments disponibles per al seu aprenentatge a l'Escolania és la següent, tots ells amb professors que ensenyen des del nivell elemental fins a 4t de grau mitjà oficials:

  • Piano

  • Orgue


  • Violí

  • Viola

  • Violoncel

  • Flauta travessera

  • Clarinet