Innovació Educativa
 1. Aprenentatge i avaluació competencial.
 2. Intel·ligències múltiples, taxonomia de Bloom.
 3. Dinàmiques i estructures d'aprenentatge:
  • Aprenentatge cooperatiu
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Ludificació
  • Aprendre fent