Claustre

PRIMÀRIA

MARIA DE LA PAU OLIVER                   

Mª ANTÒNIA SANTANDREU                 

JOAN PONS                                       

PILAR VENTURA                                 

MAGDALENA TORRES                     

 

 

SECUNDÀRIA

XISCA M. BRUNET                   

RICARD TERRADAS             

ALBERT CAMPOS                                  

AURÈLIA Mª AMENGUAL       

MARIA GRAU                       

MIQUEL ORBEGOZO             

ANTONI PUJADAS                 

ANTÒNIA FIOL                     

PILAR VENTURA                   

PAU BESTARD                     

URKO CUEVAS                     

ADELA GARCÍA-ABADILLO   

 

 

PROFESSORS CONSERVATORI

RICARD TERRADAS               

RAFEL RIERA                       

MATEU VIDAL                       

ROSA CARDONA                   

EMILI VIVAS                       

GABRIEL ESPINOSA             

JOAN FRONTERA                 

LOURDES PONS