Claustre

PRIMÀRIA

MARIA DE LA PAU OLIVER                   

Mª ANTÒNIA SANTANDREU                 

JOAN PONS                                       

PILAR VENTURA                                 

MARGALIDA HORRACH                       

TONI MORENO                                   

SECUNDÀRIA

XISCA MORENO                 

RICARD TERRADAS             

ALBERT CAMPOS                                

AURÈLIA Mª AMENGUAL       

MARIA GRAU                       

MIQUEL ORBEGOZO             

ANTONI PUJADAS               

ANTÒNIA FIOL                   

PILAR VENTURA                   

PAU BESTARD                     

URKO CUEVAS                     

PROFESSORS CONSERVATORI

RICARD TERRADAS               

RAFEL RIERA                       

MATEU VIDAL                       

ROSA CARDONA                   

EMILI VIVAS                       

GABRIEL ESPINOSA             

JOAN FRONTERA                 

LOURDES PONS