Organización

Dirección de centro

Cargo Nombre E-mail
Dirección del centro Magdalena Gomila Mas mgomila@escolanialluc.net
Dirección pedagógica Xisca Moreno Brunet direccio@escolanialluc.net
Dirección musical Ricard Terradas Calafell rterradas@escolanialluc.net
Dirección de residencia Joan Comas Seguí jcomas@escolanialluc.net

Claustro

Primaria Secundaria Conservatorio
María de la Pau Oliver
moliver@escolanialluc.net
Xisca M.Brunet
xmoreno@escolanialluc.net
Ricard Terradas
rterradas@escolanialluc.net
Mª Antònia Santandreu
msantandreu@escolanialluc.net
Ricard Terradas
rterradas@escolanialluc.net
Rafel Riera
rriera@escolanialluc.net
Pilar Ventura
pventura@escolanialluc.net
Albert Campos
acampos@escolanialluc.net
Mateu Vidal
mvidal@escolanialluc.net
Aurèlia Mª Amengual
aamengual@escolanialluc.net
Rosa Cardona
rcardona@escolanialluc.net
Maria Grau
mgrau@escolanialluc.net
Emili Vivas
evivas@escolanialluc.net
Urko Cuevas
ucuevas@escolanialluc.net
Gabriel Espinosa
gespinosa@escolanialluc.net
Antoni Pujadas
apujadas@escolanialluc.net
Joan Frontera
jfrontera@escolanialluc.net
Victòria Jiménez
vjimenez@escolanialluc.net
Lourdes Pons
lpons@escolanialluc.net
Pilar Ventura
pventura@escolanialluc.net
Jaume Alemany
jalemany@escolanialluc.net
Adela García-Abadillo
agarciaabadillo@escolanialluc.net
Antoni Cabanellas
acabanellas@escolanialluc.net

Tutores

Tutora de 1º y 2º
Educación Primaria

Pilar Ventura

Tutora de 3º y 4º
Educación Primaria

María de la Pau Oliver

Tutora de 5º y 6º
Educación Primaria

María Antònia Santandreu

Tutor de 1º y 3º de ESO

Albert Campos

Tutora de 2º y 4º de ESO

Maria Grau