Organització

Direcció de centre

Magdalena Gomila Mas
Direcció del centre

mgomila@escolanialluc.net

Francisca Moreno Brunet
Direcció pedagògica

direccio@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell
Direcció musical

rterradas@escolanialluc.net

Joan Comas Seguí
Direcció de residència

jcomas@escolanialluc.net

Claustre

Educació Primària

Maria de la Pau Oliver
Tutora del 1r cicle

moliver@escolanialluc.net

Pilar Ventura
Co-tutora del 2n i 3r cicle

pventura@escolanialluc.net

Maria Antònia Santandreu
Co-tutora del 2n i 3r cicle

msantandreu@escolanialluc.net

Joan Comas Seguí

jcomas@escolanialluc.net

Educació Secundària

Aurèlia Mª Amengual
Co-tutora de 3r d’ESO
aamengual@escolanialluc.net
Albert Campos
Tutor de 2n i 4t d’ESO
acampos@escolanialluc.net

Antoni Cabanellas

acabanellas@escolanialluc.net

Urko Cuevas

ucuevas@escolanialluc.net
Adela García-Abadillo
Co-tutora de 3r d’ESO
agarciaabadillo@escolanialluc.net

Maria Grau
Tutora de 1r d’ESO

mgrau@escolanialluc.net

Xisca Moreno Brunet

xmoreno@escolanialluc.net
Ainhoa Muntaner
Orientadora
amuntaner@escolanialluc.net

Rosario Navarro

rnavarro@escolanialluc.net

Antoni Pujadas

apujadas@escolanialluc.net

Octavi Rechach

orechach@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell

rterradas@escolanialluc.net

Pilar Ventura

pventura@escolanialluc.net

Agnieszka Williams

awilliams@escolanialluc.net

Estudis Elementals de Música

Gabriel Espinosa

gespinosa@escolanialluc.net

Joan Frontera

jfrontera@escolanialluc.net

Paula Martos

pmartos@escolanialluc.net

Lourdes Pons

lpons@escolanialluc.net

Rafel Riera

rriera@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell

rterradas@escolanialluc.net

Mateu Vidal

mvidal@escolanialluc.net

Emili Vivas

evivas@escolanialluc.net