Organització

Direcció de centre

Magdalena Gomila Mas
Direcció del centre

mgomila@escolanialluc.net

Francisca Moreno Brunet
Direcció pedagògica

direccio@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell
Direcció musical

rterradas@escolanialluc.net

Rafa Càrdeno
Coordinador de residència

rcardeno@escolanialluc.net

Claustre

Educació Primària

Maria de la Pau Oliver
Tutora de 1r i 2n cicle

moliver@escolanialluc.net

Maria Antònia Santandreu
Tutora del 3r cicle

msantandreu@escolanialluc.net

Pilar Ventura

pventura@escolanialluc.net

Educació Secundària

Aurèlia Mª Amengual
Co-tutora de 4t d’ESO

aamengual@escolanialluc.net

Antoni Cabanellas

Tutor de 1r d’ESO

acabanellas@escolanialluc.net

Albert Campos
Tutor de 3r d’ESO

acampos@escolanialluc.net

Urko Cuevas

ucuevas@escolanialluc.net

Adela García-Abadillo
Co-tutora de 4t d’ESO

agarciaabadillo@escolanialluc.net

Maria Grau
Tutora de 2n d’ESO

mgrau@escolanialluc.net

Xisca Moreno Brunet

xmoreno@escolanialluc.net
Ainhoa Muntaner
Orientadora
amuntaner@escolanialluc.net

Antoni Pujadas

apujadas@escolanialluc.net

Octavi Rechach

orechach@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell

rterradas@escolanialluc.net

Pilar Ventura

pventura@escolanialluc.net

Agnieszka Williams

awilliams@escolanialluc.net

Estudis Elementals de Música

Gabriel Espinosa

gespinosa@escolanialluc.net

Joan Frontera

jfrontera@escolanialluc.net

Paula Martos

pmartos@escolanialluc.net

Rafel Riera

rriera@escolanialluc.net

Ricard Terradas Calafell

rterradas@escolanialluc.net

Mateu Vidal

mvidal@escolanialluc.net

Emili Vivas

evivas@escolanialluc.net

Equip de Residència

Rafa Càrdeno

Coordinador

Cati Comas

Educadora

Pilar Carreras

Educadora

Hug Gabarró

Educador Social

Sara Moreno

Psicòloga

Auba Torres

Educadora social

Neus Cañellas

NECA Nutrición
Col IB 220