Organització

Direcció de centre

Càrrec Nom E-mail
Direcció del centre Magdalena Gomila Mas mgomila@escolanialluc.net
Direcció pedagògica Francisca Moreno Brunet direccio@escolanialluc.net
Direcció musical Ricard Terradas Calafell rterradas@escolanialluc.net
Direcció de residència Joan Comas Seguí jcomas@escolanialluc.net

Claustre

Primària Secundària Conservatori
Maria de la Pau Oliver
moliver@escolanialluc.net
Xisca M.Brunet
xmoreno@escolanialluc.net
Ricard Terradas
rterradas@escolanialluc.net
Mª Antonia Santandreu
msantandreu@escolanialluc.net
Ricard Terradas
rterradas@escolanialluc.net
Rafel Riera
rriera@escolanialluc.net
Pilar Ventura
pventura@escolanialluc.net
Aurélia Mª Amengual
aamengual@escolanialluc.net
Mateu Vidal
mvidal@escolanialluc.net
Albert Campos
acampos@escolanialluc.net
Paula Martos
pmartos@escolanialluc.net
Antoni Cabanellas
acabanellas@escolanialluc.net
Emili Vivas
evivas@escolanialluc.net
Urko Cuevas
ucuevas@escolanialluc.net
Gabriel Espinosa
gespinosa@escolanialluc.net
Adela García-Abadillo
agarciaabadillo@escolanialluc.net
Joan Frontera
jfrontera@escolanialluc.net
Maria Grau
mgrau@escolanialluc.net
Lourdes Pons
lpons@escolanialluc.net
Ainhoa Muntaner
amuntaner@escolanialluc.net
Rosario Navarro
rnavarro@escolanialluc.net
Antoni Pujadas
apujadas@escolanialluc.net
Octavi Rechach
orechach@escolanialluc.net
Pilar Ventura
pventura@escolanialluc.net
Agnieszka Williams
awilliams@escolanialluc.net

Tutors

Tutora de 1r i 2n
Educació Primària

Pilar Ventura

Tutora de 3r i 4t
Educació Primària

Maria de la Pau Oliver

Tutora de 5è i 6è
Educació Primària

Maria Antonia Santandreu

Tutora de 1r d’ESO

Maria Grau

Tutor de 2n i 4t d’ESO

Albert Campos

Tutores de 3r d’ESO

Aurèlia Amengual i Adela García-Abadillo