Inici2024-04-04T17:02:02+00:00

Educació de qualitat

Un centre únic a Mallorca

L’humanisme d’inspiració cristiana és l’expressió que millor defineix la identitat del nostre centre educatiu.

Saber-ne més

Benvingut a l’Escolania de Lluc

“Construir una vida més humana.”

Els Col·legis Diocesans són una excel·lent demostració del ferm compromís que té la nostra Església amb la societat, partint sempre de la nitidesa que ofereix el missatge de Jesucrist, el qual es converteix per als nostres centres en la Font de la qual brollen els altres valors.

Descobreix què t’oferim

En els nostres espais s’aprèn a apreciar l’entorn. Tots aprenem de tots.

Volem que l’humanisme d’inspiració cristiana sigui el principi que orienti la nostra tasca educativa, per poder oferir a la societat d’avui persones cristianes que sobresurtin i siguin capaces de defensar i sembrar els valors que ens identifiquen, com són l’amor a la vida, la solidaritat, l’esperança, l’honestedat, la coherència, la justícia i tants altres necessaris per construir una vida més digna.
Escolania
Escolania
Continuant amb la idea de coherència amb els trets d’identitat que emanen de l’humanisme cristià, triem una línia metodològica que ens permeti aplicar aquests trets d’identitat a la nostra acció educativa.
Més informació
Música
Música
La música és part de la vida diària de tot blauet. La música ens defineix i és una base viva sobre la qual l’alumnat adquireix tot tipus d’habilitats, competències, valors i eines no només per a l’escola sinó per a la vida adulta.

Més informació
Serveis
Serveis
Els nostres alumnes són la nostra raó de ser: són el nostre objectiu, la nostra prioritat, la nostra intenció, el nostre motiu, la nostra alegria, la nostra preocupació… perquè els apreciam i valoram amb totes les seves diferències.

Més informació

Vols ser blauet/a?

Gràcies per escollir la nostra casa.

Més informació

Innovació
Educativa

Acollim i valoram tothom. Apostam per un model de persona integral que conté una sòlida formació acadèmica i musical, juntament amb un esperit crític, creatiu i reflexiu.

Saber-ne més

Oferta
Educativa

A Lluc t’oferim la possibilitat de cursar els estudis des de 1r de primària fins a 4t d’ESO en grups reduïts, poder créixer en el marc d’una educació cristiana, mallorquina i ecològica.

Saber-ne més

Objectius
del centre

En el nostre centre ens plantejam com a objectiu assegurar la coherència entre els principis educatius del centre i els diferents aspectes de l’acció educativa.

Saber-ne més

Darreres notícies

Informació, novetats i darrera hora sobre l’Escolania de Lluc

Corresponsabilitat educativa

Els tutors preferentment, però no de forma exclusiva, establiran relació amb les famílies, aportaran informació d’utilitat, professional i objectiva sobre el procés d’aprenentatge de l’alumne i sol·licitaran informació en el mateix sentit a la família.

Els tutors s’implicaran per a conèixer les famílies dels alumnes assignats a la seva tutoria.

La relació escola-família ha de ser contínua i basada en la confiança. Els tutors, i per extensió la resta de membres de l’equip
docent quan sigui necessari, empraran els canals de comunicació que siguin més eficaços en cada cas.

Per arribar de manera efectiva a totes les famílies, s’hauran de diversificar les vies i els canals de comunicació. Els docents prendran consciència de la realitat de les famílies i seran flexibles i oberts perquè es puguin produir les comunicacions necessàries per al bon desenvolupament de l’alumnat.

Procuraran establir relacions disteses en situacions informals (entrades i sortides de l’escola, festes i jornades, per exemple) que complementin les relacions rigoroses en situacions formals (entrevistes, reunions, telefonades, etc.)

Tens qualque dubte?

Fes-nos arribar els teus dubtes a través del següent formulari.

Go to Top