Pastoral

El compromís humanístic i cristià dels Col·legis Diocesans es manifesta de forma palesa al nostre centre tant en la implementació del Projecte d’Evangelització propi dels Col·legis, així com en l’assignatura de religió, que no només inclou tot allò relacionat amb la religió catòlica sinó que la vincula amb el Santuari, Lluc i Mallorca en el seu conjunt de forma competencial, dinàmica i a partir de microprojectes.