En col·laboració amb Academica School, l’Escolania de Lluc ofereix la possibilitat de cursar les assignatures que permeten aconseguir l’acreditació del Batxillerat americà, conegut com el High School Diploma.

  • Vídeo presentació del Diploma Dual.