Objectius

Objectius del centre

Al nostre centre ens plantejam els següents objectius per complir a mitjà termini:

 • Assegurar la coherència entre els principis educatius del centre i els diferents aspectes de l’acció educativa.
 • Mantenir actualitzats els nostres equipaments, recursos i infraestructures i incrementar-los progressivament. Optimitzar la seva gestió i utilització, així com garantir els nivells exigits de prevenció, seguretat i mobilitat en qualsevol circumstància.
 • Fer les passes necessàries per aconseguir una escola mediambientalment sostenible.
 • Augmentar progressivament l’oferta musical.
 • Incrementar progressivament la informació detallada del procés integral de l’alumnat (pedagògica, psicològica, de personalitat, de relació, etc.) que s’ofereix a les famílies.
 • Optimitzar les accions de planificació, comunicació, coordinació i avaluació tant en el funcionament com en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Actualitzar constantment la formació de tot el personal del centre.
 • Mantenir i incrementar els mecanismes i els espais de participació de les famílies en la vida del centre i mantenir l’àmbit de relació familiar que ens caracteritza.
 • Realitzar reunions periòdiques amb les famílies.
 • Incrementar progressivament els recursos propis.
 • Capacitar el màxim d’alumnes per a l’obtenció del diploma oficial del grau elemental de música.