Informació beques de l’Estat: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Servei de Beques, Programes i Serveis Complementaris de la CAIB: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/

També podeu contactar amb la secretaria del centre  al correu electrònic: secretaria@escolanialluc.net